〈 Help

Automatische detectie van codepagina werkt niet correct.

Automatische detectie van codepagina is ontworpen om de juiste codepagina te detecteren die in DOS wordt gebruikt, voor de vertaling van MBCS-strings in Unicode-strings.

Deze functie kan echter geen 100% nauwkeurigheid garanderen, omdat alleen een schattingsmethode wordt gebruikt op basis van de gegeven strings en voorzichtigheid geboden is. De storing is mogelijk, vooral als de gegeven strings te kort zijn of meerdere vergelijkbare strings herhaaldelijk verschijnen.