〈 Help

Parameters opdrachtregel

Bandizip (Bandizip.exe) en de consoletoepassing (bz.exe) ondersteunen de volgende opdrachtregelparameters:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archive>

Voer de standaardtaak uit die is opgegeven in Instellingen. (Opent meestal een archief.)


<command>

a Bestanden aan het archief toevoegen
x Bestanden uitpakken met volledige paden
t Integriteit van archief testen
d Bestanden verwijderen uit het archief
c Nieuw archief maken (bestaande archief met dezelfde naam overschrijven)
cd Dialoogvenster "Nieuw archief" weergeven
rn Bestanden hernoemen in archief
l List files from archive (Only available on bz.exe)

<bcommand> Batchopdrachten

bc Meerdere bestanden / mappen comprimeren met bestaande naam,
Als bestaande archieven dezelfde naam hebben, worden (archiefnaam) (2), (archiefnaam) (3) ... gemaakt. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de archieven gemaakt in de map waarin het originele bestanden staat.
bx Bestanden uit meerdere archieven uitpakken naar een doelmap. Als er geen bestemmingsmap is opgegeven, worden de bestanden uitgepakt in de map waarin elk archief staat.
bt Integriteit van elk archief testen.

<switches>

- Stop het parseren van de schakelaar
-l:<0...9> Stel het compressieniveau in (0: opslaan, 5: standaard, 9: maximaal)
-r- Recursieve submappen uitschakelen (standaard)
-r Recursieve submappen inschakelen
-aoa Bestaande bestanden zonder melding overschrijven
-aos Bestaande bestanden overslaan en niet overschrijven
-aou Uitgepakte bestanden automatisch hernoemen
Bijvoorbeeld naam.txt → naam (2) .txt
-sfx:"stub path" Maak een SFX-archief en stel volledige paden van SFX STUB in
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Gebruik Zopfil als standaard encryptie (langzaam)
-p:{password} Stel paswoord in voor archief
-o:{dir} Geef de doelmap op
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Sla de hoofdmap op als de map op het hoogste niveau van het archief
-y Veronderstel Ja op alle vragen
Sluit (de)comprimeervensters na voltooiing van de taak als er geen fout optreedt
-ex:{list} Geef een lijst op met bestanden die moeten worden uitgesloten bij het comprimeren
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Geef tijdens het comprimeren de startmap in het archief op
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Geef het archiefformaat op
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Geef de volumegrootte op
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Set ZIP file comment
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Specify path of txt file used as ZIP file comment
(-cmt:mycomment.txt, -cmt:"c:\test\my comment.txt")

<schakelaars> (alleen in Bandizip)

-email Comprimeer en e-mail
-target:dlg Display a dialog box asking to specify a destination folder, and extract files to an archive-name folder in the destination folder.
If any folder is specified with -o, it is the default folder of the dialog box.
-target:auto Extract files to a destination folder using Extract Here (Smart) feature.
If a destination folder is not specified, the files are extracted to the folder where each of the archives exists.
-target:name Extract files to an archive-name folder in a destination folder.
If a destination folder is not specified, the files are extracted to the archive-name folder in the folder where each of the archives exists.

<switches> (Only available on bz.exe)

-list:v When using command l, show the detailed information of the files.
-list:s When using command l, show only the names of the files.
-consolemode:ansi Save output txt file in ANSI.
-consolemode:utf8 Save output txt file in UTF-8.

Voorbeelden

Archief openen

Bandizip.exe sample.zip

Create new archive (Overwrite existing one with the same name)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Add files to archive

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Delete files from archive

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Extract files to destination folder

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Add files to archive, set password as Passw0rd, overwrite existing files without prompt, and close the dialog box

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Extract files from multiple archives to one folder

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Extract files from multiple archives to a destination folder using Extract Here (Smart) feature

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Compress multiple folders (a,b c) with the name of each folder (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Specify top-level folder of archive

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Create new archive

bz c test.zip test


Rename files in archive

Rename abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Rename in subfolder abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Rename AAA.txt to XXX.txt and BBB.txt to YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Extract files using wildcards

Use wildcards in filenames to extract files or to test archives

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip