Download | Schermafbeeldingen | Koop nu | Help | WebP | Hoe | Geschiedenis | Forum
WebP 101
Basiskennis over WebP
Functies van WebP
Geschiedenis van WebP
Meer informatie over WebP
Voordelen van WebP
Nadelen van WebP
Kwaliteit van WebP
Technologie voor WebP
Verlies- en verliesloze compressie van WebP
FAQs over WebP
Wat is WebP?
How to view WebP?
How can you convert a WebP image to an image in other formats?
Is there any free WebP converter you can use?
Technische FAQ's over WebP
What is an optimal quality value for WebP?
How can you upload a WebP image on websites?
What is the maximum resolution and color depth for WebP?
What should you remember when converting an image to a WebP image?

Kwaliteit van WebP

Als je een WebP-bestand opslaat met lossy compressie, moet je een kwaliteitswaarde instellen. De kwaliteitswaarde bepaalt de bestandsgrootte en de afbeeldingskwaliteit van het opgeslagen WebP-bestand.Het verlagen van de waarde verkleint de bestandsgrootte, maar de afbeeldingskwaliteit wordt ook slechter.

Je moet de beste kwaliteitswaarde kiezen, rekening houdend met zowel de bestandsgrootte als de afbeeldingskwaliteit.Dit hangt af van de inhoud van de afbeelding, maar een waarde tussen 50-80 is in de meeste gevallen redelijk.

De reden waarom er geen vaste waarde kan worden voorgesteld, is dat menselijke ogen verschillende gevoeligheden hebben voor verschillende soorten objecten.Mensen kunnen bijvoorbeeld kleine veranderingen in een menselijk gezicht of huidskleur detecteren, en daarom moet de kwaliteitswaarde voor een afbeelding die zulke dingen bevat vrij hoog zijn, minstens 70-90.Als een afbeelding daarentegen computergegenereerde afbeeldingen of snel bewegende objecten bevat, kan een kwaliteitswaarde van ongeveer 50-60 goed genoeg zijn.

Klik op de volgende link om WebP-afbeeldingen met veel of weinig beweging te bekijken en met elkaar te vergelijken.

De volgende voorbeelden zijn WebP-afbeeldingen die zijn opgeslagen met verschillende kwaliteitswaarden.

Compressie met verlies van WebP

Q 90 (148KB)
Q 80 (96KB)
Q 70 (77KB)
Q 50 (60KB)
Q 30 (42KB)
Q 10 (24KB)

Beweeg de muiscursor over een voorbeeld om het te vergroten; de monsters met een kwaliteitswaarde van meer dan 70 hebben geen merkbare verslechtering van de beeldkwaliteit.In de voorbeeldafbeelding met Q 50 zijn de randen van de objecten enigszins ruw.De details van de objecten in de voorbeeldafbeelding met Q10 zijn ernstig beschadigd.

Geanimeerde WebP met weinig beweging

Q 90 (670KB)
Q 80 (429KB)
Q 70 (340KB)
Q 50 (280KB)
Q 30 (217KB)
Q 10 (154KB)

In dit voorbeeld is het moeilijk om een verschil op te merken tot kwaliteit Q80, een licht ruisfenomeen begint op te treden vanaf Q70 en een verslechtering van de beeldkwaliteit begint merkbaar te worden bij Q50.Bij Q30 begint de verslechtering van de beeldkwaliteit merkbaar te worden.

Geanimeerde WebP met veel beweging

Q 90 (1352KB)
Q 80 (849KB)
Q 70 (678KB)
Q 50 (557KB)
Q 30 (436KB)
Q 10 (319KB)

Het is moeilijk om de kwaliteitsverslechtering in een WebP-afbeelding met een lage kwaliteitswaarde waar te nemen als de afbeelding veel beweging bevat, zoals in de bovenstaande voorbeelden het geval is.De kwaliteitsverslechtering wordt alleen enigszins merkbaar wanneer de kwaliteitswaarde 50 of minder is.

Zoals de voorbeelden hierboven laten zien, kan je rekening houden met de inhoud van een afbeelding en de kwaliteitswaarde aanpassen om tegelijkertijd een kleine bestandsgrootte en een hoge afbeeldingskwaliteit te bereiken.